Lebellin kauppiaantalo - Barokkisali - websize - Marie Lillhannus 2024

I den stämningsfulla Lebellska köpmansgården kan besökaren utforska stilhistoriska interiörer från 1700-1800-talen och en viktig del av Kristinestads historia.

Museets raritet är de smakfulla och vackra interiörerna från 1760-talet och fram till 1840-talet. När man vandrar genom rummen ser man hur de olika tidsepokerna som avlöst varandra också funnit fotfäste i en liten kuststad som Kristinestad, som hade många kontakter utåt.

Byggnaden från 1762 har varit museum sedan 1939.

Café Lebellin henkilökuntaa 2024

Till museiområdet hör även Felenska huset från 1841. I denna byggnad arrangeras 1700-talsaftnar, såsom Bellmans besök i staden, trubadurkvällar, temautställningar, bl.a. gamla fotografier och stadplaner.

Felenska huset har kaféverksamhet sommartid. Servering andra tider ordnas enligt överenskommelse.

Huset kan hyras för privata tillställningar.

Aktuellt

Ahlström in Society

Ahlström in Society är en kollektiv plattform för Ahlströms familjens stiftelser och initiativ, som hedrar deras arv och bidrag. Genom deras stiftelser och samarbeten skapar dem ett filantropiskt nätverk kring deras verksamhet med målet att spela en aktiv roll i samhällelig och kulturell utveckling. De är pionjärer för en bättre morgondag genom deras engagemang för människor, planeten och välstånd.