Lebellin kauppiaantalon rokokoosali

Kort om muséet

I den stämningsfulla Lebellska köpmansgården kan besökaren utforska stilhistoriska interiörer från 1700-1800-talen och en viktig del av Kristinestads historia.

Interiören är otroligt äkta. Husets barocksal från 1700-talet är den enda i sitt slag i Finland, takmålningarna och tapeterna i salen är ursprungliga och den gröna kakelugnen troligtvis den äldsta i Finland.

Lebellin kauppiaantalo - Barokkisali - websize - Marie Lillhannus 2024

Gården är omgiven av uthusbyggnader, varav ett är ett av de få bevarade saltmagasinen från sjöfartsepokens glansdagar.

Historia

Den första köpmansgården uppfördes på 1720-talet av Casper Lebell, ursprungligen från Polen och frigiven krigsfånge, som fick rätt att bedriva handel i staden. Familjens anseende och rikedom växte med sonen Casper Lebell d.y., som blev en betrodd borgare. Han skapade sig en förmögenhet på att skeppa ut tjära och trävaror och på att importera salt. Han lät uppföra det nuvarande huset 1762.

Tre generationer av Lebell samt två generationer av den ingifta familjen Holmström bodde i huset tills det övergick till andra händer. Lebellska köpmansgården har fungerat som museum sedan 1939.

Lebellin kauppiaantalon Holmströmien kammari

Museets raritet är de smakfulla och vackra interiörerna från 1760-talet och fram till 1840-talet. När man vandrar genom rummen ser man hur de olika tidsepokerna som avlöst varandra också funnit fotfäste i en liten kuststad som Kristinestad, som hade många kontakter utåt.

Lebellin kauppiaantalon kustavilainen sali

Exempelvis har den stora badkarssoffan i stora salen besuttits av Gustaf IV Adolf 1802 och då den ryska tsaren Alexander I togs emot i staden 1819 fick även han sitta i samma soffa – dock i ett annat hus.

Övrevåningens ståtliga barocksal med ursprungliga takmålningar och vävda stofttapeter är unik i Finland. De vävda tapeterna har alla olika mönster och den gröna kakelugnen i salen kakelugnen hör till de äldsta bevarade i Finland. Rokokon företräds av en kammare kallad Lebellska förmaket och det finns även en kammare i gustaviansk stil, en i empire och en Biedermeier stil.

Intresserad av Kristinestads historia? Det finns mer på krsdigiarc.com!

Lebellin kauppiaantalon biedermeierhuone

Intarsiaskrin, en perukstock, tebord, en läderbeklädd kista, holländskt kakel, empirmöbler, handmålade tapeter och andra fascinerande föremål skapar en unik atmosfär i museet.

Ett av museets äldsta föremålen är ett litet kabinettskåp i ebenholtz från 1670-talet. En del av föremålen har troligtvis tillhört familjerna Lebell och Holmström, men en stor del av föremålen är från 1700-talets slut till 1800-talets förra hälft och har tillhört köpmans- och skeppsredarsläkter från trakten.

Empirerum i Lebellska köpmansgården

På sommaren arrangeras 1700-tals aftnar såsom Bellmans besök i Kristinestad, trubardurkvällar och skådespel. Temautställningar, t.ex. fotoutställningar, ordnas ungefär varannat år. 

Félénin talon punainen huone

Till museiområdet hör även Felenska huset från 1841. I denna byggnad arrangeras 1700-talsaftnar, såsom Bellmans besök i staden, trubadurkvällar, temautställningar, bl.a. gamla fotografier, stadplaner. Felenska huset har kaféverksamhet sommartid. Servering andra tider ordnas enligt överenskommelse. Huset kan hyras för privata tillställningar.

Yksityistilaisuus Café Lebellissä